Foreningen

Bestyrelsen

Seniorklubben

Nyt medlem

Fiskevand

Kortsalg

Fiskegården

Hytterne

Fangster

Kalender

Aa-lyst

Artikler

Flueæsken

Senior-klubben

Angående sammenkomster i seniorklubben, er det den første tirsdag klokken 10 i hver mdr. til formiddagskaffe.

Hvis der bliver aftalt eller bestemt andet, kommer det på hjemmesiden under seniorklubben.
Knæk og Bræk. Tage.
 
HUSK AT MELDE AFBUD.

Aalestrup Lystfisker på Facebook


Aalestrup Lystfisker på Youtube


Link til forsiden af Limfjordssammenslutningen

Aalestrup Lystfisker er medlem af Limfjords-sammenslutningen


Digitale kort over foreningens fiskevand


Nyheds-mail!

Læs mere:


Køb dagkort online

DANSKFISKEKORT.DK


GRØDESKÆRING


Forenings-el

Det er nemt!

Læs mere:


Fiske-vejr?

Logo - link til forside


Fiskeri-betjente!

Kontakt:


 

 

 

 

 

 

Næste arrangement:

 

Fluebinding

 

 

Torsdag d. 19. oktober klokken 19.00 binder vi atter fluer på Fiskegården. Vi mødes 10 torsdage frem mod jul - kun afbrudt af generalforsamlingen d. 23. november - og som vanligt hilses både nye og gamle deltagere velkommen. Man behøver ikke være medlem af foreningen for at deltage.

Prisen for de 10 bindeaftener er 250 kroner, der skal dække køb af bindematerialer. Juniorer deltager til halv pris.

Det kan være, du allerede binder super flotte fluer. Det kan også være, du udelukkende binder grimme ... eller at du endnu ikke har prøvet at binde den første. Uanset forudsætningerne kan du godt regne med at få noget ud af undervisningen, der styre af Søren Glerup, og så fyldes lokalet automatisk af råhygge og røverhistorier, når skumringen sænker sig over ådalen.

De første gange vil det være muligt at låne bindeværktøj, hvis du endnu ikke har besluttet dig for at købe selv ;o)

 


Registrering af sæler

 

 

Når et forholdsvist lille og følsomt vandløb som "vores" bliver for hårdt hjemsøgt af jagende sæler, kommer der ridser i idyllen. Og der er blevet mange af dem ... sælerne. Så mange, at vi nu har besluttet at lave en registrering af problemet, og derfor vil foreningen meget gerne have indberetninger, når og hvis I ser sæler på jeres ture til åen. Kontakt Søren Godsk - eller en anden fra bestyrelsen - med oplysninger om, hvor mange sæler I har set og hvorhenne. I må også gerne sende det som en besked via hjemmesiden ;o)


 

Hjælp til gydefiskene

 

 

Sidste efterår trommede vandplejen sammen til en super dag ved Skinderup Bæk, hvor der blev anlagt nye gydebanker i det reetablerede løb mellem Spanggaardsvej og åen.

Det virkede ... vi blev belønnet med gydende fisk på bankerne i løbet af vinteren, og det skulle gerne blive endnu bedre i denne gydesæson.

Derfor mødes vi ved bækken lørdag d. 28. oktober klokken 9.00 for at give fiskene de bedste muligheder overhovedet. Vi fjerner noget af den vegetation, der har taget lidt over i bækken, og så skal bankerne efterfølgende løsnes lidt op, og vi vil som altid være super glade, hvis du gider hjælpe os et par formiddagstimer ;o)

Der er ingen tilmelding til arrangementet ... bare mød op ved Skinders Bæk - hvor den løber under Spanggaardsvej - hvis du har lyst til vind i håret og ferske røverhistorier fra nogle af Himmerlands mest troværdige lystfiskere. Det bliver en vildt go' dag for fisk og fiskere ;o))

 


 

Tabt flueæske


Jeg har tabt min Scierra flueæske, sort og fyldt med fluer.
Den er tabt enten på Spanggaarden eller Frydenlund stykket.
En flaske gammel dansk udloves i findeløn.
Venlig  hilsen
Lars Thorup Nielsen
23964011 

Nye broer

 

 

Så har tømrermester Hermansen atter været i aktion til gavn og glæde for alle os andre - og vores mange gæstefiskere ;o)
Der er blevet fabrikeret nye broer, og i dagens sommervarme måtte den gamle ormefisker så ud i engene og svede tran. Der blev lagt bro over sumpen, når man går gennem pilekrattet ved Postbroen. Den længe savnede overgang ved sumpen på Frydenlundstykket - ved pilebusken over for Bussens gamle holdeplads - blev også lagt ud med kærkommen hjælp fra lodsejer Gert Risgaard, og endelig blev der lavet bro over Hannerup Bæk på vores nye stykke ved Hannerup. Ved dette stykke er der lavet ny P-Plads helt nede på kanten af åen ... det er SÅ godt ;o))
Men så var kasketten altså også så gennemblødt, at den måtte til tørre i solen. Godt skuldret, Hermansen ;o)

 

 

 


 

Nyt kort og nye parkeringsmuligheder

 

Det reviderede kort er nu tilgængeligt under fanebladet "Fiskevand" i den blå bjælke til venstre herfor.

Ved Gl. Hvam - vejen der går ned til Kirkeengs-broen - må man parkere bag kostalden, når man kommer ned til ejendommen. Efter lodsejerens ønske vil der ikke blive sat parkeringsskilt op på stedet, men man må altså gerne holde her ;o)

Og så har vi fået et stykke nyt fiskevand i Hannerup på modsatte side af åen, end det vi har fiskeret på i forvejen. Der må fiskes fra dambruget og ned til Hannerup Bæk.

Der er parkeringsmulighed næsten nede ved åen, når man kører ad markvejen bag om Hannerup Gård.

Iflg. aftale med lodsejeren må der højst være parkeret 3 biler på pladsen, hvilket vi naturligvis skal overholde ;o)

Nord for åen ved Hannerup, er vejen med vores gamle parkeringsplads helt fjernet, og ligeså er den ejendom, vejen førte ned til. I stedet kører man ned til den store ejendom - første grusvej når man fortsætter mod Stenild efter vores gamle p-plads. Man følger den asfalterede vej venstre om ejendommen, og så kommer man lige hen til vores P-skilt. Herfra går man langs læhegnet ned over marken til åen ;o)

 


 

Registrering af skarv

 

Niels Jørgen Asbech har i samarbejde med bestyrelsen startet et projekt op, der skal registrere forekomsten af skarv i åen, samt kortlægge den øvrige natur langs vores fiskevand.

Du kan læse mere om projektet ved at følge linket, du finder i den blå søjle til højre herfor ;o)

 


 

Fredningstiden

 

I foreningen har vi kun nogle få, velmente regler, men en af de regler, vi håndhæver hårdest, er overholdelsen af fredningstiden. Al fiskeri er forbudt i perioden fra d. 1. november til den sidste dag i februar - begge dage incl.

Skulle du mod forventning se nogen, der fisker i åen i ovennævnte periode, så giv lige en af fiskeribetjentene et ring.

Du finder dem i bunden af den blå søjle til venstre her på siden ;o)

 


 

24 timers-kort

 

Som noget nyt vil der for den kommende sæson være mulighed for at købe 24 timers kort til foreningens fiskevand. Kortet fungerer som et almindeligt døgnkort, blot med den forskel, at man selv kan bestemme hvilket tidspunkt på dagen, kortet skal gælde fra. Eksempelvis kan man altså fiske fra lørdag middag til søndag middag på dette kort.

Kortet kan kun købes hos Lone og Tage på Fiskegården.

 


Broer

 

Når du færdes langs åen på dine favoritpladser, må du meget gerne kigge efter, om der er broer, der trænger til reparation eller udskiftning. Vi har nye broer liggende på lager, og vi hører meget gerne tilbagemeldinger om, hvor de vil glæde mest. Du kan melde tilbage via hjemmesiden her, eller du kan kontakte Kenneth Nyholm fra bestyrelsen. På forhånd mange tak for hjælpen.


Forenings-El

Nu har du mulighed for at støtte Aalestrup Lystfiskerforening med 2 øre pr. kilowatt, du bruger, ved at tilmelde dig "Forenings-El" hos EnergiNord.

Du betaler ikke mere for strømmen!

Tilskuddet finansieres af EnergiNord!

Du kan både læse mere om ordningen og tilmelde dig via linket, som du finder i søjlen til venstre!

Husk at vælge Aalestrup Lystfiskerforening i rubrikken "Min forening", som er den øverste linje i tilmeldings-formularen på EnergiNords hjemmeside!

Det er gratis penge ... det er da nemt ;o)

 

 

Seneste fangst fra åen:

Se mere ...


Mindstemål på foreningens vand:

 Havørred    40 cm

 Bækørred    35 cm

 Helt               36 cm

 Gedde           60 cm

 Ål                    38 cm


 

Fredninger:

 

 Vandløbet er fredet fra 1. november til 1. marts.

Gedde er fredet frem til 1. maj.


Natfisketuren 2017


 

Fjord-tur 2017


 

Aalestrup Open 2017


 

Registrering af skarv


 

Optælling af gydebanker 2016-17


 

Projekt Skinders Bæk


Nat-fisketuren 2016


 

Sten i Skinders Bæk


 

Bækken fik hjælp


 

Messe i Aars


 

Projekt Hannerup Bæk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Beskeder til hjemmesiden

 _   SEND