Foreningen

Bestyrelsen

Seniorklubben

Nyt medlem

Fiskevand

Kortsalg

Fiskegården

Hytterne

Fangster

Kalender

Aa-lyst

Artikler

Flueæsken

Senior-klubben

Angående sammenkomster i seniorklubben, er det den første tirsdag klokken 10 i hver mdr. til formiddagskaffe.

Hvis der bliver aftalt eller bestemt andet, kommer det på hjemmesiden under seniorklubben.
Knæk og Bræk. Tage.
 
HUSK AT MELDE AFBUD.

Aalestrup Lystfisker på Facebook


Aalestrup Lystfisker på Youtube


Link til forsiden af Limfjordssammenslutningen

Aalestrup Lystfisker er medlem af Limfjords-sammenslutningen


Digitale kort over foreningens fiskevand


Nyheds-mail!

Læs mere:


Køb dagkort online

DANSKFISKEKORT.DK


GRØDESKÆRING


Forenings-el

Det er nemt!

Læs mere:


Fiske-vejr?

Logo - link til forside


Fiskeri-betjente!

Kontakt:


 

 

 

 

 

 

Næste arrangement:

 

D. 9. september afholder vi "Fiskedagen", som er foreningens egen fiskekonkurrence. Der kommer meget mere på hjemmesiden om arrangementet, når tiden sig nærmer ...

 


Vil I være så venlige ...?

 

 

Vel vidende, at det som altid er nogle få banditter, der ødelægger helheden, er der et par steder, vi bliver nødt til at vise lidt mere selvjustits.

Hvis man åbner et led i et el-hegn for at passere det, så lukker man det naturligvis efter sig igen. Vi har haft en lidt trist oplevelse, hvor en lodsejer måtte igennem temmelig mange meter hegn, før han fandt årsagen til, at strømmen var afbrudt. I dette tilfælde var det et led ved Egebroen, der var smidt på jorden, og da mange af hegnene langs åen er forbundet med hinanden, kan denne form for ligegyldighed skabe problemer i et ret stort område.

Endvidere er der lidt problemer med efterladte øldåser i engene langs åen. Kreaturerne kan ikke holde til det, og på længere sigt kan foreningen heller ikke, for det er jo netop vores gode forhold til lodsejerne, der gør vores forening unik, og giver os adgang til så mange kilometer fortrinligt fiskevand.

Og jeg ved godt, at det ikke er nogen af jer, der læser det her ... men vil I ikke være så venlige at sige det videre? ;o)))

 

Lars


 

Nye broer

 

 

Så har tømrermester Hermansen atter været i aktion til gavn og glæde for alle os andre - og vores mange gæstefiskere ;o)
Der er blevet fabrikeret nye broer, og i dagens sommervarme måtte den gamle ormefisker så ud i engene og svede tran. Der blev lagt bro over sumpen, når man går gennem pilekrattet ved Postbroen. Den længe savnede overgang ved sumpen på Frydenlundstykket - ved pilebusken over for Bussens gamle holdeplads - blev også lagt ud med kærkommen hjælp fra lodsejer Gert Risgaard, og endelig blev der lavet bro over Hannerup Bæk på vores nye stykke ved Hannerup. Ved dette stykke er der lavet ny P-Plads helt nede på kanten af åen ... det er SÅ godt ;o))
Men så var kasketten altså også så gennemblødt, at den måtte til tørre i solen. Godt skuldret, Hermansen ;o)

 

 

 


 

Nyt kort og nye parkeringsmuligheder

 

Det reviderede kort er nu tilgængeligt under fanebladet "Fiskevand" i den blå bjælke til venstre herfor.

Ved Gl. Hvam - vejen der går ned til Kirkeengs-broen - må man parkere bag kostalden, når man kommer ned til ejendommen. Efter lodsejerens ønske vil der ikke blive sat parkeringsskilt op på stedet, men man må altså gerne holde her ;o)

Og så har vi fået et stykke nyt fiskevand i Hannerup på modsatte side af åen, end det vi har fiskeret på i forvejen. Der må fiskes fra dambruget og ned til Hannerup Bæk.

Der er parkeringsmulighed næsten nede ved åen, når man kører ad markvejen bag om Hannerup Gård.

Iflg. aftale med lodsejeren må der højst være parkeret 3 biler på pladsen, hvilket vi naturligvis skal overholde ;o)

Nord for åen ved Hannerup, er vejen med vores gamle parkeringsplads helt fjernet, og ligeså er den ejendom, vejen førte ned til. I stedet kører man ned til den store ejendom - første grusvej når man fortsætter mod Stenild efter vores gamle p-plads. Man følger den asfalterede vej venstre om ejendommen, og så kommer man lige hen til vores P-skilt. Herfra går man langs læhegnet ned over marken til åen ;o)

 


 

Friske seniorer

 

 

Så har en håndfuld af vores friske seniorer atter været i sving. Denne gang gik de til angreb på en af hytterne med bøtter og pensler, så den nu fremstår som nyslået luksus og venter på de første gæster. Lone siger godt nok, at gutterne havde grattede fingre, da frokostpølserne blev serveret, men heldigvis er der da kommet endnu mere maling på brædderne. Super indsats, Knejter ;o))


 

Ny parkeringsplads

 

 

Og så lige en nyhed af de rigtig gode. Lodsejer Henrik Nielsen har lavet en helt ny parkeringsplads ved Hvilsom-stykket. Der er plads til 2-3 biler på pladsen, og Fisker-banden har været forbi og baske et nyt skilt i jorden ;o))

 

 

Dennis Jensen


 

Tilbud fra Herning/Ikast Lystfiskerforening

 

Så kan vi igen tilbyde medlemmer af Aalestrup Lystfiskerforening at blive medlem hos vore venner i den nye Herning/Ikast forening til en fordelagtig pris.

Vi har fornyet aftalen, som vi tidligere havde med den "gamle" Ikast forening om at blive medlem hos hinanden. Derfor kan vi tilbyde et medlemskab, der giver adgang til masser af fint fiskevand i Karup og Skjern Å, men også Karstoft Å, Vorgod Å, Fjederholt Å, Rind Å og Sunds Sø.

Prisen er 920 kroner for et års medlemskab.

Er du interesseret, så ret henvendelse til Søren Godsk, som efterfølgende vil sørge for, at du får de fornødne oplysninger.

 


 

Projekt havørred

 

Her i vinter har DTU Aqua el-fisket 40 nedgængere i Simested å og mærket disse med en sender, der de næste to år vil kunne give forskerne informationer om ørredernes trækvaner i saltvand. Der er opsat et antal lyttestationer gennem Limfjorden, der er i stand til at registrere ørredernes trækruter. Ørrederne har fået fedtfinnen klippet, således de i tilfælde af genfangst vil kunne genkendes. Hvis en finneklippet fisk bliver fanget, og fangeren ønsker at beholde den, vil DTU Aqua meget gerne have besked om størrelse og fangststed. Vandplejegruppen formidler gerne denne kontakt. For at undersøgelsen skal give mest mulig information, vil foreningen dog opfordre til, at en sådan fisk bliver genudsat, så den kan fortsætte med at levere data. Det skal understreges, at der ikke er noget krav om genudsætning af de mærkede fisk. Til samme undersøgelse er der ligeledes mærket 40 fisk fra Karup å, således at i alt 80 fisk indgår i forsøget.

 

Per Nielsen

 


 

Registrering af skarv

 

Niels Jørgen Asbech har i samarbejde med bestyrelsen startet et projekt op, der skal registrere forekomsten af skarv i åen, samt kortlægge den øvrige natur langs vores fiskevand.

Du kan læse mere om projektet ved at følge linket, du finder i den blå søjle til højre herfor ;o)

 


 

Fredningstiden

 

I foreningen har vi kun nogle få, velmente regler, men en af de regler, vi håndhæver hårdest, er overholdelsen af fredningstiden. Al fiskeri er forbudt i perioden fra d. 1. november til den sidste dag i februar - begge dage incl.

Skulle du mod forventning se nogen, der fisker i åen i ovennævnte periode, så giv lige en af fiskeribetjentene et ring.

Du finder dem i bunden af den blå søjle til venstre her på siden ;o)

 


 

24 timers-kort

 

Som noget nyt vil der for den kommende sæson være mulighed for at købe 24 timers kort til foreningens fiskevand. Kortet fungerer som et almindeligt døgnkort, blot med den forskel, at man selv kan bestemme hvilket tidspunkt på dagen, kortet skal gælde fra. Eksempelvis kan man altså fiske fra lørdag middag til søndag middag på dette kort.

Kortet kan kun købes hos Lone og Tage på Fiskegården.

 


Broer

 

Når du færdes langs åen på dine favoritpladser, må du meget gerne kigge efter, om der er broer, der trænger til reparation eller udskiftning. Vi har nye broer liggende på lager, og vi hører meget gerne tilbagemeldinger om, hvor de vil glæde mest. Du kan melde tilbage via hjemmesiden her, eller du kan kontakte Kenneth Nyholm fra bestyrelsen. På forhånd mange tak for hjælpen.


Forenings-El

Nu har du mulighed for at støtte Aalestrup Lystfiskerforening med 2 øre pr. kilowatt, du bruger, ved at tilmelde dig "Forenings-El" hos EnergiNord.

Du betaler ikke mere for strømmen!

Tilskuddet finansieres af EnergiNord!

Du kan både læse mere om ordningen og tilmelde dig via linket, som du finder i søjlen til venstre!

Husk at vælge Aalestrup Lystfiskerforening i rubrikken "Min forening", som er den øverste linje i tilmeldings-formularen på EnergiNords hjemmeside!

Det er gratis penge ... det er da nemt ;o)

 

 

Seneste fangst fra åen:

Se mere ...


Mindstemål på foreningens vand:

 Havørred    40 cm

 Bækørred    35 cm

 Helt               36 cm

 Gedde           60 cm

 Ål                    38 cm


 

Fredninger:

 

 Vandløbet er totalfredet

 fra 1. november til

 1. marts. Endvidere er

 Gedde fredet frem til

 1. maj.


Natfisketuren 2017


 

Arbejds-dagen 2017


 

Fjord-tur 2017


 

Aalestrup Open 2017


 

Registrering af skarv


 

Optælling af gydebanker 2016-17


 

Projekt Skinders Bæk


Nat-fisketuren 2016


 

Sten i Skinders Bæk


 

Bækken fik hjælp


 

Messe i Aars


 

Projekt Hannerup Bæk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Beskeder til hjemmesiden

 _   SEND