Foreningen

Bestyrelsen

Seniorklubben

Nyt medlem

Fiskevand

Kortsalg

Fiskegården

Hytterne

Fangster

Kalender

Aa-lyst

Artikler

Flueæsken

Senior-klubben

Angående sammenkomster i seniorklubben, er det den første tirsdag klokken 10 i hver mdr. til formiddagskaffe.

Hvis der bliver aftalt eller bestemt andet, kommer det på hjemmesiden under seniorklubben.
Knæk og Bræk. Tage.
 
HUSK AT MELDE AFBUD.

Aalestrup Lystfisker på Facebook


Aalestrup Lystfisker på Youtube


Link til forsiden af Limfjordssammenslutningen

Aalestrup Lystfisker er medlem af Limfjords-sammenslutningen


Digitale kort over foreningens fiskevand


Nyheds-mail!

Læs mere:


Køb dagkort online

DANSKFISKEKORT.DK


GRØDESKÆRING


Forenings-el

Det er nemt!

Læs mere:


Fiske-vejr?

Logo - link til forside


Fiskeri-betjente!

Kontakt:


 

 

 

 

 

 

Næste arrangement:

 

Fluebinding

 

Torsdag d. 8. december klokken 19.00 er der atter fluebinding på Fiskegården. Der bliver afholdt 10 bindeaftener frem mod jul, og prisen for hele herligheden er blot 250 kroner til dækning af materialer. Juniorer deltager til halv pris. Alle er meget velkomne ;o)


Hannerup igen

 

Der er nu yderligere sket det i forbindelse med nedenstående afsnit, at markvejen er blevet fjernet og det hele er lagt sammen til en stor mark, hvor vi tidligere havde parkeringsmulighed.

Efter aftale med lodsejerne, kan vi resten af året parkere ved en lille plads ude ved asfaltvejen, og herfra må vi gerne gå på stien ned gennem afgrøderne, som allerede er lavet. Gåturen bliver bare en smule længere ;o)

 

Måske har du været en tur i Hannerup for at prøve lykken, og så har haft den oplevelse, at du hverken kunne finde læhegn eller majsmark længere. Så er det ikke fordi, du har glemt vejen. Begge dele er afløst af en stor kornmark. Men ... efter aftale med lodsejeren er det ok, at vi laver en sti i kornet, der hvor læhegnet var tidligere. Vær flink ved både ham og foreningen ved at følge den vej gennem afgrøderne, som andre har brugt før dig ;o))

 


 

Godt nyt til hyttefolket

 

Nu behøver et ophold ved Himmerlands skønneste Å jo ikke nødvendigvis at dreje sig om fiskeri 24 timer i døgnet. Det er også vigtigt at lade op en gang imellem, og i den forbindelse er der nu lavet adgang til Boxer-TV i køkkenet, så man ikke behøver at misse højdepunkterne fra hverken fodbold EM eller OL eller ... alt efter temperament måske det seneste afsnit af Barnaby. Og det er naturligvis til fri afbenyttelse for vore hyttegæster. Skulle der opstå problemer med teknikken, så bare grib fat i Tage Hermansen på Fiskegården. Han vil hellere end gerne hjælpe ud fra devisen, at så længe I ser fjernsyn, så fanger I ikke hans fisk ;o)))

 


 

Nyt køkken (næsten ...)

 

Der er heldigvis mange lystfiskere og naturelskere i Danmark, der ved, at vi råder over et super stykke vand ved Simested Å, og det kan tydeligt aflæses i den efterspørgsel, der er på leje af hytterne ved Fiskegården.

For at vore gæster skal få en så positiv oplevelse som overhovedet muligt, lægges der hele tiden vægt på at højne standarden. Hermansen er i fuld sving med blandt andet at lægge ny gulvbelægning i hytterne, ligesom der er kommet spritnye borde/bænkesæt uden for hytterne.

Og så har gæstekøkkenet på Fiskegården lige fået den helt store omgang, så det nu fremstår dejligt lyst og imødekommende for vore gæster. Køkkenet indeholder naturligvis alt nødvendigt køkkengrej, og det er til fri afbenyttelse for vore hyttegæster ;o)


 

Parkering i Hvilsom

 

Sidste sæson var der lidt problemer omkring vores P-plads i Hvilsom, men det er der nu kommet styr på. Lodsejeren laver en ny parkeringsmulighed med plads til 2-3 biler i svinget oven for den gamle P-plads. P-pladsen bliver uden for hegnet, så der skulle ikke være risiko for kreaturoverfald på sagesløse biler ;o)

Der kan fra tid til anden være sat hegn over vejen - som nogle sikkert også oplevede sidste sæson. Er der det, er det selvfølgelig vigtigt, at vi lukker leddet efter os, når vi kører derfra ;o)

 


 

Nyt fiskevand

 

Foreningen har netop fået 1200 meter nyt fiskevand i Hannerup opstrøms Søndermarksvej. Der er sat skilte op, hvor man må fiske fra og til, og der er også sat skilt op på Søndermarksvej, hvor der er mulighed for at parkere. Det er et rigtig fint stykke af Simested Å, som hvert år trækker en del gydefisk til, så mon ikke det også nok skal kaste nogle gode fangster af sig, når sæsonen kommer i gang for alvor. Nedenstående kort og foto viser det nye fiskevand, samt parkeringsmuligheden. Stykket kommer naturligvis også på kortet under "Fiskevand".

 

 


 

Nyt hegn

 

 

Der er lavet nyt hegn i Skinderup, og fluks har Tage Hermansen været på pletten med brædder og værktøjskasse. Der er lavet indgangslåge til hegnet, og der er lavet overgange langs åen. Det er naturligvis vigtigt, at vi udviser respekt for lodsejernes dyr og hegn, så derfor er det vel unødvendigt at skrive, at låger og overgange skal benyttes, hvor de forefindes ;o))

 

 

Og så lige en bette tak til Hermansen for indsatsen. Han kan godt nok ikke rigtigt tåle at blive rost, men han gør det vel egentlig okay ;o))


 

Ændring af mindstemål

 

Vi har efterhånden, ved nænsomt fiskeri og formidabel pleje af vandmiljøet, fået oparbejdet en bestand af bækørreder, der ligner fiskeriet fra gamle dage på en prik. Derfor har bestyrelsen truffet beslutning om at hæve mindstemålet fra 30 cm til 35 cm, ligesom vi gerne vil sende en opfordring til at genudsætte åens fine bækørreder efter de gode oplevelser, som disse fisk giver.

Det skal lige nævnes, at det nye mindstemål ikke fremgår af de årskort, der bliver sendt ud for 2016, hvorfor man selv bør notere ændringen ... bare så man ikke glemmer det ;o)

 

Bestyrelsen

 


24 timers-kort

 

Som noget nyt vil der for den kommende sæson være mulighed for at købe 24 timers kort til foreningens fiskevand. Kortet fungerer som et almindeligt døgnkort, blot med den forskel, at man selv kan bestemme hvilket tidspunkt på dagen, kortet skal gælde fra. Eksempelvis kan man altså fiske fra lørdag middag til søndag middag på dette kort.

Kortet kan kun købes hos Lone og Tage på Fiskegården.

 


Broer

 

Når du færdes langs åen på dine favoritpladser, må du meget gerne kigge efter, om der er broer, der trænger til reparation eller udskiftning. Vi har nye broer liggende på lager, og vi hører meget gerne tilbagemeldinger om, hvor de vil glæde mest. Du kan melde tilbage via hjemmesiden her, eller du kan kontakte Kenneth Nyholm fra bestyrelsen. På forhånd mange tak for hjælpen.


Forenings-El

Nu har du mulighed for at støtte Aalestrup Lystfiskerforening med 2 øre pr. kilowatt, du bruger, ved at tilmelde dig "Forenings-El" hos EnergiNord.

Du betaler ikke mere for strømmen!

Tilskuddet finansieres af EnergiNord!

Du kan både læse mere om ordningen og tilmelde dig via linket, som du finder i søjlen til venstre!

Husk at vælge Aalestrup Lystfiskerforening i rubrikken "Min forening", som er den øverste linje i tilmeldings-formularen på EnergiNords hjemmeside!

Det er gratis penge ... det er da nemt ;o)

 

 

Seneste fangst fra åen:


Mindstemål på foreningens vand:

 Havørred    40 cm

 Bækørred    35 cm

 Helt               36 cm

 Gedde           60 cm

 Ål                    38 cm


 

Fredninger:

 

 Vandløbet er totalfredet

 fra 1. november til

 1. marts. Endvidere er

 Gedde fredet frem til

 1. maj.


 

Projekt Skinders Bæk


Nat-fisketuren 2016


 

Sten i Skinders Bæk


 

Bækken fik hjælp


 

Messe i Aars


 

Se præmielisten ...


 

 

Optælling af gydebanker 2016


 

Projekt Hannerup Bæk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Beskeder til hjemmesiden

 _   SEND