Foreningen

Bestyrelsen

Seniorklubben

Nyt medlem

Fiskevand

Kortsalg

Fiskegården

Hytterne

Fangster

Kalender

Aa-lyst

Artikler

Flueæsken

Senior-klubben

Angående sammenkomster i seniorklubben, er det den første tirsdag klokken 10 i hver mdr. til formiddagskaffe.

Hvis der bliver aftalt eller bestemt andet, kommer det på hjemmesiden under seniorklubben.
Knæk og Bræk. Tage.
 
HUSK AT MELDE AFBUD.

Aalestrup Lystfisker på Facebook


Aalestrup Lystfisker på Youtube


Link til forsiden af Limfjordssammenslutningen

Aalestrup Lystfisker er medlem af Limfjords-sammenslutningen


Digitale kort over foreningens fiskevand


Nyheds-mail!

Læs mere:


Køb dagkort online

DANSKFISKEKORT.DK


GRØDESKÆRING


VANDSTAND


Forenings-el

Det er nemt!

Læs mere:


Fiske-vejr?

Logo - link til forside


Fiskeri-betjente!

Kontakt:


 

 

 

 

 

 

Næste arrangement:

 

 

Torsdag d. 8. november er der fluebinding på Fiskegården.

Vi mødes klokken 19.00, og som vanligt vil Søren Glerup vise, råde og vejlede, så der skal nok blive udfordringer til alle, uanset hvor man befinder sig i fluebindings-karriereren ;o)

Vi binder hver torsdag - 10 gange i alt - frem mod jul, og prisen for denne ubetalelige horisontudvikling beløber sig til blot 250 kr.

Juniorer kan deltage til halv pris, og pengene går ubeskåret til indkøb af materialer til binde-aftenenerne.

Råder du endnu ikke over noget bindeværktøj selv, vil der være mulighed for at låne sig frem de første gange.

Som en sidegevinst kan du roligt regne med, at lokalet er fyldt med råhygge, og at der nok skal snige sig en enkelt røverhistorie ind i programmet også.

Tilmelding er ikke nødvendig ... det er bare at troppe op på Fiskegården. Man behøver ikke engang være medlem af foreningen for at deltage, så inviter endelig bare din fiskekammerat med ;o)

 


 

Generalforsamling

 

Torsdag d. 29. november 2018 klokken 19.30 afholdes ordinær generalforsamling på Fiskegården.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 22. november 2018.

 


Aa-lyst

 

Blad nummer 4-2018 er nu tilgængeligt under fanen "Aa-lyst".

 


 

Fiskedagen

 

 

Lige et billede fra fiskedagen. Dan Rolle 2,1 kilo 58 cm, og Morten Poulsen med en på 42 cm.

Der var mødte 15 deltagere op til årets Fiskedag, og der blev fisket godt og grundigt over hele Simested Å strækket.

Vejret var skiftende med regn og sol, og så måtte vi desværre slås med drivende grøde i løbet af dagen.

Der var morgen kaffe kl. 08.00, hvor der var mødt flere op, og hvor Bageren fra Nørager havde leveret rundstykket ( lækkert ). Senere på dagen havde Tage og Lone stegt de mest fantastiske pølser og brød, som vi spiste på Fiskegaarden, mens der blev udvekslet fiskehistorier, og drukket lidt øl til.

Stort tillykke til de to dygtige fangere, og stor tak til alle fremmødte ... det var vildt hyggeligt ;o)

                                                         Hilsen Aalestrup - lystfiskerforening
 


 

Registrering af sæler

 

 

Det er stadigvæk vigtigt med rapportering af sete sæler i åen. Søndag d. 2. september er der set sæler ved Rosenparken helt oppe under Aalestrup by, så "problemet" er altså langt fra løst.

 

Når et forholdsvist lille og følsomt vandløb som "vores" bliver for hårdt hjemsøgt af jagende sæler, kommer der ridser i idyllen. Og der er blevet mange af dem ... sælerne. Så mange, at vi nu har besluttet at lave en registrering af problemet, og derfor vil foreningen meget gerne have indberetninger, når og hvis I ser sæler på jeres ture til åen.

Kontakt Søren Godsk eller Lars Hansen, der er interesseret i, hvor du har set sæl, hvor mange du har set, og hvornår du har set dem. Evt. billeddokumentation vil naturligvis være helt kanon.

Du må også gerne melde om fangede fisk med sæl-bid, uanset om du tager dem med hjem eller genudsætter dem. Også her vil det være rigtig fint med billeddokumentation ;o)


 

Ingen camping ... ;o)

 

 

Der bliver i indeværende sæson rettet en del henvendelser til værtsfolkene på Fiskegården omkring muligheden for at campere - eller sove i telt - på hyttepladsen.

Det må man ikke, og der er heller ikke umiddelbar udsigt til, at det bliver en mulighed ;o)

Ønsker man et ophold på kanten at Himmerlands smukkeste Å, så er der til gengæld mulighed for at leje en af foreningens fire hytter, der stort set ligger lige på brinken til de blanke havørreders bolig ... ;o)


 

Nyt liv i åen ...

 

Foreningen har fået bevilget 10000 stk. åleyngel af den nette størrelse på omkring 3,5 gram til udsætning i åen.

Det er hermed sket, og formanden stod selv for en del af naturberigelsen ;o)

Ålene blev fordelt på 6 udsætningssteder mellem Hannerup og Aagadebroen.

 

 

 

 

 


 

NOK ER NOK!
 

 

Det kan være både givtigt og fornøjeligt at være jollefisker, men det skal altså ikke foregå på åen.
Det er jo almindelig kendt, at der hvert år dukker nogle uvidende mennesker op og dyrker sejlads på det stykke af åen, hvor der er sejlads forbudt. Men inden for den seneste uge har der været to tilfælde, hvor nogle vandaler dels sejler på åen ... i det ene tilfælde endda i en jolle med påhængsmotor ... og dels fisker ulovligt tilligemed.
Oven i denne absurde adfærd blev en tilsynsførende svinet godt og grundigt til, da han forsøgte at forklare det forkerte i ugerningen, og det er naturligvis helt uacceptabelt.
Derfor vil vi gerne opfordre alle, der ser sejlende på det fredede stykke af åen, til at anmelde det enten til foreningens fiskeribetjente eller direkte til myndighederne.
Det vil i så fald udløse en hilsen på minimum 2500 kroner ... og det kan man jo rent faktisk købe både fiskekort og skridtstøvler for i flere år i træk.
Lad os hjælpes ad med at komme den vej ;o))

 


 

Vigtigt!

 

 

Når vi drager af huse med fiskestangen i hånd, er vi så heldige, at vi har over 25 km smuk natur langs en af landets fineste åer, som vi kan boltre os på. Det sker naturligvis i et tæt og godt samarbejde med lodsejerne langs åen, og det samarbejde skal vi værne om.

Med hensyn til beskæring af siv, træer og buske langs brinkerne, har vi tidligere nævnt, at man mange steder kan få lov til at udføre dette, men at det sker efter aftale med bestyrelsen. Denne "regel" gælder stadigvæk!!!

Vi har desværre fået henvendelse fra en lodsejer nedstrøms for Ettrupbroen, der oplever, at der er klippet/fældet en sti gennem en mindre plantage - og det er ikke engang langs med åen.

Vi kan selvfølgelig ikke vide, om det er et medlem af foreningen, der står bag ... men, hvis det er, ligger det altså temmelig langt fra vores interesser.

Vi kan kun beklage dybt over for lodsejeren, og samtidig endnu engang opfordre til, at man ikke begynder på den slags selvtægt uden at have vendt sine planer med bestyrelsen.

 

Søren Godsk


 

Tilbud fra Herning/Ikast

 

 

Vi fortsætter samarbejdet med Herning/Ikast lystfiskerforening på samme vilkår som sidste sæson. Som medlem af Aalestrup Lystfiskerforening kan du købe medlemskab af Herning/Ikast foreningen for 920 kroner i 2018 sæsonen.

Vore vestjyske venner råder over meget fint fiskevand i Skjern Å og Karup Å. Men også Karstoft Å, Vorgod Å, Fjederholt Å, Rind Å og Sunds Sø.

Er du interesseret i at prøve kræfter med nyt vand, så er det bare at rette henvendelse til Søren Godsk, som derefter sørger for, at du får de oplysninger, du har brug for ;o)

 


 

Nyt kort og nye parkeringsmuligheder

 

Det reviderede kort er nu tilgængeligt under fanebladet "Fiskevand" i den blå bjælke til venstre herfor.

Ved Gl. Hvam - vejen der går ned til Kirkeengs-broen - må man parkere bag kostalden, når man kommer ned til ejendommen. Efter lodsejerens ønske vil der ikke blive sat parkeringsskilt op på stedet, men man må altså gerne holde her ;o)

Og så har vi fået et stykke nyt fiskevand i Hannerup på modsatte side af åen, end det vi har fiskeret på i forvejen. Der må fiskes fra dambruget og ned til Hannerup Bæk.

Der er parkeringsmulighed næsten nede ved åen, når man kører ad markvejen bag om Hannerup Gård.

Iflg. aftale med lodsejeren må der højst være parkeret 3 biler på pladsen, hvilket vi naturligvis skal overholde ;o)

Nord for åen ved Hannerup, er vejen med vores gamle parkeringsplads helt fjernet, og ligeså er den ejendom, vejen førte ned til. I stedet kører man ned til den store ejendom - første grusvej når man fortsætter mod Stenild efter vores gamle p-plads. Man følger den asfalterede vej venstre om ejendommen, og så kommer man lige hen til vores P-skilt. Herfra går man langs læhegnet ned over marken til åen ;o)

 


 

Fredningstiden

 

I foreningen har vi kun nogle få, velmente regler, men en af de regler, vi håndhæver hårdest, er overholdelsen af fredningstiden. Al fiskeri er forbudt i perioden fra d. 1. november til den sidste dag i februar - begge dage incl.

Skulle du mod forventning se nogen, der fisker i åen i ovennævnte periode, så giv lige en af fiskeribetjentene et ring.

Du finder dem i bunden af den blå søjle til venstre her på siden ;o)

 


 

24 timers-kort

 

Som noget nyt vil der for den kommende sæson være mulighed for at købe 24 timers kort til foreningens fiskevand. Kortet fungerer som et almindeligt døgnkort, blot med den forskel, at man selv kan bestemme hvilket tidspunkt på dagen, kortet skal gælde fra. Eksempelvis kan man altså fiske fra lørdag middag til søndag middag på dette kort.

Kortet kan kun købes hos Lone og Tage på Fiskegården.

 


Forenings-El

Nu har du mulighed for at støtte Aalestrup Lystfiskerforening med 2 øre pr. kilowatt, du bruger, ved at tilmelde dig "Forenings-El" hos EnergiNord.

Du betaler ikke mere for strømmen!

Tilskuddet finansieres af EnergiNord!

Du kan både læse mere om ordningen og tilmelde dig via linket, som du finder i søjlen til venstre!

Husk at vælge Aalestrup Lystfiskerforening i rubrikken "Min forening", som er den øverste linje i tilmeldings-formularen på EnergiNords hjemmeside!

Det er gratis penge ... det er da nemt ;o)

 

 

Seneste fangst fra åen:

Se mere ...


Mindstemål på foreningens vand:

 Havørred    40 cm

 Bækørred    35 cm

 Helt               36 cm

 Gedde           60 cm

 Ål                    38 cm


 

Fredninger:

 

 Vandløbet er fredet fra 1. november til 1. marts.

Gedde er fredet frem til 1. maj.


Fjord-tur 2018


 

 

The Open 2018


 

 

Bro-dag 2018


 

 

Rette tid og sted ...


 

 

Generalforsamling 2017


 

Natfisketuren 2017


 

Registrering af skarv


 

 

Optælling af gydebanker 2016-17


 

Projekt Skinders Bæk


 

Projekt Hannerup Bæk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Beskeder til hjemmesiden

 _   SEND