Foreningen

Bestyrelsen

Seniorklubben

Nyt medlem

Fiskevand

Kortsalg

Fiskegården

Hytterne

Fangster

Kalender

Aa-lyst

Artikler

Flueæsken

Senior-klubben

Angående sammenkomster i seniorklubben, er det den første tirsdag klokken 10 i hver mdr. til formiddagskaffe.

Hvis der bliver aftalt eller bestemt andet, kommer det på hjemmesiden under seniorklubben.
Knæk og Bræk. Tage.
 
HUSK AT MELDE AFBUD.

Aalestrup Lystfisker på Facebook


Aalestrup Lystfisker på Youtube


Link til forsiden af Limfjordssammenslutningen

Aalestrup Lystfisker er medlem af Limfjords-sammenslutningen


Digitale kort over foreningens fiskevand


Nyheds-mail!

Læs mere:


Køb dagkort online

DANSKFISKEKORT.DK


GRØDESKÆRING


Forenings-el

Det er nemt!

Læs mere:


Fiske-vejr?

Logo - link til forside


Fiskeri-betjente!

Kontakt:


 

 

 

 

 

 

Næste arrangement:

 

Arbejds-dagen

 

Lørdag d. 29. april afholder vi årets arbejdsdag på Fiskegården. Vi mødes til morgenkaffe klokken 8.00, og under kaffen fordeler vi dagens opgaver imellem os. Der vi være både større og mindre projekter, men vær helt sikker på, at der også er opgaver, du kan løse. Alle er selvfølgelig meget velkomne ... og helt ærligt, så er det da fjollet at blive hjemme. Det er smadder hyggeligt, og så er det jo dig selv, du arbejder for ;o)

 


Tilbud fra Herning/Ikast Lystfiskerforening

 

Så kan vi igen tilbyde medlemmer af Aalestrup Lystfiskerforening at blive medlem hos vore venner i den nye Herning/Ikast forening til en fordelagtig pris.

Vi har fornyet aftalen, som vi tidligere havde med den "gamle" Ikast forening om at blive medlem hos hinanden. Derfor kan vi tilbyde et medlemskab, der giver adgang til masser af fint fiskevand i Karup og Skjern Å, men også Karstoft Å, Vorgod Å, Fjederholt Å, Rind Å og Sunds Sø.

Prisen er 920 kroner for et års medlemskab.

Er du interesseret, så ret henvendelse til Søren Godsk, som efterfølgende vil sørge for, at du får de fornødne oplysninger.

 


 

Projekt havørred

 

Her i vinter har DTU Aqua el-fisket 40 nedgængere i Simested å og mærket disse med en sender, der de næste to år vil kunne give forskerne informationer om ørredernes trækvaner i saltvand. Der er opsat et antal lyttestationer gennem Limfjorden, der er i stand til at registrere ørredernes trækruter. Ørrederne har fået fedtfinnen klippet, således de i tilfælde af genfangst vil kunne genkendes. Hvis en finneklippet fisk bliver fanget, og fangeren ønsker at beholde den, vil DTU Aqua meget gerne have besked om størrelse og fangststed. Vandplejegruppen formidler gerne denne kontakt. For at undersøgelsen skal give mest mulig information, vil foreningen dog opfordre til, at en sådan fisk bliver genudsat, så den kan fortsætte med at levere data. Det skal understreges, at der ikke er noget krav om genudsætning af de mærkede fisk. Til samme undersøgelse er der ligeledes mærket 40 fisk fra Karup å, således at i alt 80 fisk indgår i forsøget.

 

Per Nielsen

 


 

Registrering af skarv

 

Niels Jørgen Asbech har i samarbejde med bestyrelsen startet et projekt op, der skal registrere forekomsten af skarv i åen, samt kortlægge den øvrige natur langs vores fiskevand.

Du kan læse mere om projektet ved at følge linket, du finder i den blå søjle til højre herfor ;o)

 


 

En kanon oplevelse

 

 

Foredraget med Stefan og Rune fra SouthPoint var på alle måder en super oplevelse for de fremmødte. Gutterne viste sig som glimrende fortællere, og aftenen igennem krydrede de foredraget med fine videoklip fra sagaernes ø.

Der blev gået i dybden med at fortælle om de mange muligheder, fiskeriet på Island kan byde på, og det skinnede tydeligt igennem, at vi havde besøg af et par dygtige guider, der i den grad kender deres område.

Vi oplevede en uheldig fisker, der faldt omkuld i elven ikke mindre end tre gange. Han måtte en tur i teltet og tørres og komme til varmen igen.

En anden gang var Stefan fast besluttet på at prøve lykken med laksefiskeriet. Han havde ikke de store erfaringer i at fange laks, men denne dag fik han en ordentlig kleppert på krogen. Efter en formidabel fight sagde laksen farvel og tak, og da Stefan mærkede trækket forsvinde fra linen, lavede han en krigsdans, der ikke bliver nem at efterligne. Og så endda mens kameraet snurrede i baggrunden ;o)

De fremmødte fik en uforglemmelig oplevelse med sig hjem, og alle andre kan med god grund gå og ærgre sig lidt over, at de ikke var med.

Tage Hermansen


 

Fredningstiden

 

I foreningen har vi kun nogle få, velmente regler, men en af de regler, vi håndhæver hårdest, er overholdelsen af fredningstiden. Al fiskeri er forbudt i perioden fra d. 1. november til den sidste dag i februar - begge dage incl.

Skulle du mod forventning se nogen, der fisker i åen i ovennævnte periode, så giv lige en af fiskeribetjentene et ring.

Du finder dem i bunden af den blå søjle til venstre her på siden ;o)

 


 

Hannerup igen

 

Der er nu yderligere sket det i forbindelse med nedenstående afsnit, at markvejen er blevet fjernet og det hele er lagt sammen til en stor mark, hvor vi tidligere havde parkeringsmulighed.

Efter aftale med lodsejerne, kan vi resten af året parkere ved en lille plads ude ved asfaltvejen, og herfra må vi gerne gå på stien ned gennem afgrøderne, som allerede er lavet. Gåturen bliver bare en smule længere ;o)

 

Måske har du været en tur i Hannerup for at prøve lykken, og så har haft den oplevelse, at du hverken kunne finde læhegn eller majsmark længere. Så er det ikke fordi, du har glemt vejen. Begge dele er afløst af en stor kornmark. Men ... efter aftale med lodsejeren er det ok, at vi laver en sti i kornet, der hvor læhegnet var tidligere. Vær flink ved både ham og foreningen ved at følge den vej gennem afgrøderne, som andre har brugt før dig ;o))

 


 

Parkering i Hvilsom

 

Sidste sæson var der lidt problemer omkring vores P-plads i Hvilsom, men det er der nu kommet styr på. Lodsejeren laver en ny parkeringsmulighed med plads til 2-3 biler i svinget oven for den gamle P-plads. P-pladsen bliver uden for hegnet, så der skulle ikke være risiko for kreaturoverfald på sagesløse biler ;o)

Der kan fra tid til anden være sat hegn over vejen - som nogle sikkert også oplevede sidste sæson. Er der det, er det selvfølgelig vigtigt, at vi lukker leddet efter os, når vi kører derfra ;o)

 


 

Ændring af mindstemål

 

Vi har efterhånden, ved nænsomt fiskeri og formidabel pleje af vandmiljøet, fået oparbejdet en bestand af bækørreder, der ligner fiskeriet fra gamle dage på en prik. Derfor har bestyrelsen truffet beslutning om at hæve mindstemålet fra 30 cm til 35 cm, ligesom vi gerne vil sende en opfordring til at genudsætte åens fine bækørreder efter de gode oplevelser, som disse fisk giver.

Det skal lige nævnes, at det nye mindstemål ikke fremgår af de årskort, der bliver sendt ud for 2016, hvorfor man selv bør notere ændringen ... bare så man ikke glemmer det ;o)

 

Bestyrelsen

 


24 timers-kort

 

Som noget nyt vil der for den kommende sæson være mulighed for at købe 24 timers kort til foreningens fiskevand. Kortet fungerer som et almindeligt døgnkort, blot med den forskel, at man selv kan bestemme hvilket tidspunkt på dagen, kortet skal gælde fra. Eksempelvis kan man altså fiske fra lørdag middag til søndag middag på dette kort.

Kortet kan kun købes hos Lone og Tage på Fiskegården.

 


Broer

 

Når du færdes langs åen på dine favoritpladser, må du meget gerne kigge efter, om der er broer, der trænger til reparation eller udskiftning. Vi har nye broer liggende på lager, og vi hører meget gerne tilbagemeldinger om, hvor de vil glæde mest. Du kan melde tilbage via hjemmesiden her, eller du kan kontakte Kenneth Nyholm fra bestyrelsen. På forhånd mange tak for hjælpen.


Forenings-El

Nu har du mulighed for at støtte Aalestrup Lystfiskerforening med 2 øre pr. kilowatt, du bruger, ved at tilmelde dig "Forenings-El" hos EnergiNord.

Du betaler ikke mere for strømmen!

Tilskuddet finansieres af EnergiNord!

Du kan både læse mere om ordningen og tilmelde dig via linket, som du finder i søjlen til venstre!

Husk at vælge Aalestrup Lystfiskerforening i rubrikken "Min forening", som er den øverste linje i tilmeldings-formularen på EnergiNords hjemmeside!

Det er gratis penge ... det er da nemt ;o)

 

 

Seneste fangst fra åen:

Se mere ...


Mindstemål på foreningens vand:

 Havørred    40 cm

 Bækørred    35 cm

 Helt               36 cm

 Gedde           60 cm

 Ål                    38 cm


 

Fredninger:

 

 Vandløbet er totalfredet

 fra 1. november til

 1. marts. Endvidere er

 Gedde fredet frem til

 1. maj.


Fjord-tur 2017


 

Aalestrup Open 2017


 

Registrering af skarv


 

Optælling af gydebanker 2016-17


 

Projekt Skinders Bæk


Nat-fisketuren 2016


 

Sten i Skinders Bæk


 

Bækken fik hjælp


 

Messe i Aars


 

Projekt Hannerup Bæk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Beskeder til hjemmesiden

 _   SEND