Foreningen

Bestyrelsen

Seniorklubben

Nyt medlem

Fiskevand

Kortsalg

Fiskegården

Hytterne

Fangster

Kalender

Aa-lyst

Artikler

Flueæsken

Senior-klubben

Angående sammenkomster i seniorklubben, er det den første tirsdag klokken 10 i hver mdr. til formiddagskaffe.

Hvis der bliver aftalt eller bestemt andet, kommer det på hjemmesiden under seniorklubben.
Knæk og Bræk. Tage.
 
HUSK AT MELDE AFBUD.

Aalestrup Lystfisker på Facebook


Aalestrup Lystfisker på Youtube


Link til forsiden af Limfjordssammenslutningen

Aalestrup Lystfisker er medlem af Limfjords-sammenslutningen


Nyheds-mail!

Læs mere:


Køb dagkort online

DANSKFISKEKORT.DK


GRØDESKÆRING


Forenings-el

Det er nemt!

Læs mere:


Fiske-vejr?

Logo - link til forside


Fiskeri-betjente!

Kontakt:


 

 

 

 

 

 

Næste arrangement:

 

Arbejdsdagen 2016

 

Lørdag d. 30. april er der arbejdsdag på Fiskegården. Denne dag bliver der som vanligt foretaget lidt hyttepleje, der bliver sikkert også renoveret et par broer eller tre, og så får vi fikset de øvrige vedligeholdelsesopgaver, der måtte være. Der er morgenkaffe på Fiskegården klokken 8.00, hvor dagens opgaver vil blive fordelt. Kom og vær med ... der er helt sikkert også noget, du er rigtig god til ;o)


Lagersalg hos PH

 

 


 

Nyt fiskevand

 

Foreningen har netop fået 1200 meter nyt fiskevand i Hannerup opstrøms Søndermarksvej. Der er sat skilte op, hvor man må fiske fra og til, og der er også sat skilt op på Søndermarksvej, hvor der er mulighed for at parkere. Det er et rigtig fint stykke af Simested Å, som hvert år trækker en del gydefisk til, så mon ikke det også nok skal kaste nogle gode fangster af sig, når sæsonen kommer i gang for alvor. Nedenstående kort og foto viser det nye fiskevand, samt parkeringsmuligheden. Stykket kommer naturligvis også på kortet under "Fiskevand".

 

 


 

Nyt hegn

 

 

Der er lavet nyt hegn i Skinderup, og fluks har Tage Hermansen været på pletten med brædder og værktøjskasse. Der er lavet indgangslåge til hegnet, og der er lavet overgange langs åen. Det er naturligvis vigtigt, at vi udviser respekt for lodsejernes dyr og hegn, så derfor er det vel unødvendigt at skrive, at låger og overgange skal benyttes, hvor de forefindes ;o))

 

 

Og så lige en bette tak til Hermansen for indsatsen. Han kan godt nok ikke rigtigt tåle at blive rost, men han gør det vel egentlig okay ;o))


 

Ændring af mindstemål

 

Vi har efterhånden, ved nænsomt fiskeri og formidabel pleje af vandmiljøet, fået oparbejdet en bestand af bækørreder, der ligner fiskeriet fra gamle dage på en prik. Derfor har bestyrelsen truffet beslutning om at hæve mindstemålet fra 30 cm til 35 cm, ligesom vi gerne vil sende en opfordring til at genudsætte åens fine bækørreder efter de gode oplevelser, som disse fisk giver.

Det skal lige nævnes, at det nye mindstemål ikke fremgår af de årskort, der bliver sendt ud for 2016, hvorfor man selv bør notere ændringen ... bare så man ikke glemmer det ;o)

 

Bestyrelsen

 


Limfjords-sammenslutningen

 

Aalestrup Lystfiskerforening er blevet medlem af det nye samarbejde "Limfjordssammenslutningen". Et tiltag der vil forbedre forholdene for det rekreative fiskeri i og omkring Limfjorden, og i særdeleshed arbejde for at give fiskene optimale livsvilkår.

Har du lyst til at læse lidt mere om dette samarbejde, er der oprettet et link til Limfjords-sammenslutningens hjemmeside i den blå bjælke til venstre. Her vil du fremover kunne følge med i, hvad der sker i sammenslutningen.

Dennis Jensen

 


 

 

Så er sæsonen skudt i gang. I weekenden efter grundlovsdag blev der fanget 5 fisk i åen, og den bedste af disse blev fanget af Michael, som er gæst i en af vores hytter. 97 cm og 12,2 kg taget på spin. Stort tillykke!

Du kan se de øvrige fisk under "fangster".


24 timers-kort

 

Som noget nyt vil der for den kommende sæson være mulighed for at købe 24 timers kort til foreningens fiskevand. Kortet fungerer som et almindeligt døgnkort, blot med den forskel, at man selv kan bestemme hvilket tidspunkt på dagen, kortet skal gælde fra. Eksempelvis kan man altså fiske fra lørdag middag til søndag middag på dette kort.

Kortet kan kun købes hos Lone og Tage på Fiskegården.


Årskort til Ikast Sportsfiskerforenings fiskevand 2016

 

Bestyrelsen har indgået et samarbejde med Ikast Sportsfiskerforening. Samarbejdet går ud på, at vores medlemmer/deres medlemmer kan erhverve årskort hos hinanden for blot 350 kroner.

Ønsker du at benytte dig af tilbuddet, skal du rette henvendelse til formanden eller kassereren på skgodsk@gmail.com og meddele, at du ønsker fiskekort til Ikast's vand.

Vi kontrollerer, at du har gyldigt medlemskab hos os, og giver derefter besked til Ikast. Efterfølgende udveksles penge og kort med Ikast Sportsfiskerforening.  http://ikast-isf.dk/

Søren Godsk


Broer

 

Når du færdes langs åen på dine favoritpladser, må du meget gerne kigge efter, om der er broer, der trænger til reparation eller udskiftning. Vi har nye broer liggende på lager, og vi hører meget gerne tilbagemeldinger om, hvor de vil glæde mest. Du kan melde tilbage via hjemmesiden her, eller du kan kontakte Kenneth Nyholm fra bestyrelsen. På forhånd mange tak for hjælpen.


Senior-klub

 

Foreningen har nu fået oprettet en seniorklub. Du kan følge seniorklubbens aktiviteter under fanebladet "Seniorklubben" øverst til venstre på denne side. Her vil der blive omtale af arrangementerne hos det grå guld, ligesom kommende aktiviteter vil blive annonceret der. Der dukkede mange op til det stiftende møde, men der er selvfølgelig plads til alle de seniorer, der har lyst til at være med. Klik ind og se om det er noget for dig ;o)


Forenings-El

Nu har du mulighed for at støtte Aalestrup Lystfiskerforening med 2 øre pr. kilowatt, du bruger, ved at tilmelde dig "Forenings-El" hos EnergiNord.

Du betaler ikke mere for strømmen!

Tilskuddet finansieres af EnergiNord!

Du kan både læse mere om ordningen og tilmelde dig via linket, som du finder i søjlen til venstre!

Husk at vælge Aalestrup Lystfiskerforening i rubrikken "Min forening", som er den øverste linje i tilmeldings-formularen på EnergiNords hjemmeside!

Det er gratis penge ... det er da nemt ;o)

 

 

Mindstemål på foreningens vand:

 Havørred    40 cm

 Bækørred    35 cm

 Helt               36 cm

 Gedde           60 cm

 Ål                    38 cm


 

Fredninger:

 

 Vandløbet er totalfredet

 fra 1. november til

 1. marts. Endvidere er

 Gedde fredet frem til

 1. maj.


Bækken fik hjælp


 

Messe i Aars


 

Se præmielisten ...


 

 

Optælling af gydebanker 2016


 

Projekt Hannerup Bæk


 

Lystfiskeriets dag 2015


Vandretur ved Hannerup bæk


Foreningstur 2015


Vandretur ved Torsdal Bæk


 

 

 

 

 

 

 

                   Beskeder til hjemmesiden

 _   SEND